Jak otworzyć własną firmę krok po kroku

Powyższa praca licencjacka z prawa porusza najważniejsze aspekty związane z otwieraniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów, w których czytelnikowi zostaną przybliżone takie kwestie jak przedsiębiorstwo jednoosobowe a spółka cywilna, charakterystyka spółek kapitałowych, a także etapy zakładania własnej firmy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Podstawowe informacje na temat form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

 • 1.1 przedsiębiorstwo jednoosobowe a spółka cywilna,
 • 1.2 charakterystyka spółek kapitałowych,
 • 1.3 spółki osobowe regulowane przez przepisy prawa handlowego,
 • 1.4 pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział II

Źródła finansowania założonej działalności gospodarczej

 • 2.1 kredyty bankowe,
 • 2.2 umowa leasingu,
 • 2.3 dotacje z Unii Europejskiej,
 • 2.4 środki z Funduszu Pracy.

Rozdział III

Etapy zakładania własnej firmy w Polsce

 • 3.1 Urząd miasta lub urząd gminy,
 • 3.2 Urząd Skarbowy,
 • 3.3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • 3.4 zakładanie konta bankowego,
 • 3.5 formalności wymagane przy rejestracji spółki.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów