Któż nie marzył o podróżowaniu, poznawaniu nowych ludzi, kultur, języków, próbowaniu nieznanych potrawach, zwiedzaniu czy aktywnym spędzaniu każdego dnia. Turystyka jako kierunek studiów jest doskonałym wyborem dla osób, które na powyższe pytanie zareagowały wyjątkowo pozytywnie. Turystyka, to studia dla osób aktywnych, zainteresowanych otaczającym ich światem, a także osób otwartych, kreatywnych, samodzielnych i posiadających umiejętności organizatorskie. Równie ważna jest znajomość języków obcych, łatwość uczenia się, ogólna sprawność fizyczna i chęć do niesienia pomocy innym (np. udzielenie pierwszej pomocy podczas wycieczki).W trakcie studiów studenci nie tylko zgłębiają wiedzę teoretyczną, ale też często wyjeżdżają na krajoznawcze wycieczki poznają kulturę, historię, języki i oczywiście geografię w teorii i praktyce.

Charakterystyka kierunku

Studia z zakresu Turystyki trwają pięć lat, trzy lata trwa uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, kolejne dwa magistra. Turystykę można studiować na Akademiach Wychowania Fizycznego, Uniwersytetach, jak i na uczelniach prywatnych. Zakres wymagań wobec kandydata decydującego się na kierunek Turystyka oraz materiał wykładany na studiach mogą nieco różnić się w zależności od wybranej uczelni (od kandydata może być wymagany np. test sprawnościowy sprawdzający umiejętność pływania lub dodatkowy test językowy). Podczas studiów na kierunku Turystyka naucza się przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ogólnych (filozofia, psychologia, socjologia, historia sztuki i architektury, ekonomia, podstawy marketingu, organizacja i zarządzanie, pedagogika czasu wolnego, medycyna sportowa, wychowanie zdrowotne, anatomia, fizjologia człowieka) oraz kierunkowych (podstawy turystyki, turystyczny rynek krajowy i międzynarodowy, gospodarowanie walorami turystycznymi, prawo w turystyce, geografia turystyczna, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, krajoznawstwo). Inne przedmioty zależą od wybranej przez studenta specjalizacji. Studia z Turystyki przekazują praktyczną wiedzę z zakresu planowania i opracowywania oferty turystycznej oraz realizacji imprez turystycznych-kulturowych i rekreacyjno-sportowych. Studenci turystyki mają dodatkowe możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i uprawnień, np. uzyskanie uprawnień krajowego lub międzynarodowego pilota wycieczek, kurs animatora czasu wolnego, kurs wychowawcy kolonijnego itp. Ponadto studenci turystyki mają okazję zdobywać doświadczenie zawodowe już z trakcie studiów, pracując jako instruktorzy sportów lub opiekunowie wakacyjnych wycieczek albo kolonii. Wakacje są dla studentów Turystyki okresem, w którym mogą oni połączyć przyjemne z pożytecznym - warto sprawdzić oferty pracy lub staży w restauracjach, hotelach, biurach podróży, biurach informacji turystycznej, ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych czy urzędach miejskich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Turystyka posiadają szeroką wiedzę o świecie, umiejętności i wykształcone predyspozycje umożliwiające im podjęcie pracy w wielu interesujących zawodach związanych z turystyką, kulturą, sportem i organizacją imprez. Pracy można szukać we wszelkiego rodzaju państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach oraz organizacjach turystycznych, urzędach gminy, powiatowych i wojewódzkich (np. stanowisko związane z organizacją imprez i promocją turystyczną danego miasta), biurach podróży, liniach lotniczych, na statkach i promach, w hotelach, czy ośrodkach turystycznych i uzdrowiskowych. Na pewno warto postarać się o zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika miejskiego. Możliwości pracy dla absolwentów Turystyki jest naprawdę wiele, czasem wystarczy też nieco kreatywności i niebanalny pomysł, aby z powodzeniem założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi turystyczne.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - turystyka

Prace magisterskie - turystyka