Pojęcie prawne przedsiębiorcy

Powyższa praca magisterska porusza wybrane aspekty związane z pojęciem przedsiębiorcy w prawie polskim. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów, w których czytelnikowi przybliżono między innymi takie zagadnienia, jak ewolucja pojęcia podmiot gospodarczy, definicje przedsiębiorcy w polskim systemie prawa, a także wybrane obowiązki przedsiębiorców.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje związane z genezą pojęcia przedsiębiorcy

  • 1.1 rys historyczny – przedsiębiorca jako kupiec,
  • 1.2 ewolucja pojęcia podmiot gospodarczy,
  • 1.3 kategorie podmiotów gospodarczych.

Rozdział II

Definicje przedsiębiorcy w polskim systemie prawa

  • 2.1 definicje podstawowe,
  • 2.2 pozostałe definicje ustawowe,
  • 2.3 krąg osób objętych zakresem pojęcia przedsiębiorca,
  • 2.4 podstawy prawne działalności gospodarczej.

Rozdział III

Wybrane obowiązki przedsiębiorców

  • 3.1 obowiązek uzyskania numeru identyfikacji podatkowej,
  • 3.2 obowiązek rozliczenia się w formie bezgotówkowej,
  • 3.3 obowiązek posiadani właściwych uprawnień zawodowych.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów