Prace licencjackie - turystyka

jak użytkować laptop

W dzisiejszych czasach turystyka w różnym wymiarze ma coraz większe znaczenie dla społeczeństwa. Podróżujemy chętniej, więcej i dalej – samodzielnie lub z biurami podróży. Rośnie także zainteresowanie turystyką tematyczną: medyczną, kulinarną, kulturową i inną. Dlatego studia z nią związane to nie tylko wielka przygoda, ale również szansa na to, aby w ciekawy sposób realizować się zawodowo. Można je podjąć na Akademiach Wychowania Fizycznego, Uniwersytetach oraz uczelniach prywatnych. Turystyka to więc przede wszystkim kierunek dla miłośników podróżowania oraz poznawania ludzi, kultur i języków oraz lokalnych kuchni. Pozwala rozwijać swoją wiedzę o świecie oraz ogólną sprawność fizyczną.

Dlaczego warto studiować ten kierunek? M.in. dlatego, że zyskuje się wiedzę z zakresu nauk:

 • przyrodniczych,
 • społecznych,
 • ekonomicznych.

A dzięki temu można podjąć pracę w zakresie turystyki i rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.

Studiowanie Turystyki uczy ponadto organizacji różnych przedsięwzięć turystycznych z udziałem wielu instytucji i osób prywatnych. Sprzyja ona integracji w miastach oraz regionach i jest w zasadzie w różnym wymiarze nieodłącznym elementem życia.

Perspektywy pracy po ukończeniu Turystyki

Kończysz studia na Turystyce i zastanawiasz się co dalej? Oto kilka propozycji, jak możesz kształtować swoją przyszłość zawodowa:

 • przewodnik turystyczny (np. miejski),
 • animator czasów wolnego,
 • instruktor sportów,
 • opiekun wycieczek,
 • menadżer turystyki,
 • rezydent turystyczny,
 • wychowawca kolonijny,
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • w hotelarstwie,
 • w ośrodkach turystycznych i uzdrowiskowych,
 • na statkach,
 • w liniach lotniczych,
 • praca w firmie organizującej wyjazdy biznesowe, integracyjne,
 • zatrudnienie w biurze podróży (u touroperatora),
 • własna działalność gospodarcza.

Absolwentom Turystyki pracę zapewniają ponadto różnego rodzaju państwowe i prywatne przedsiębiorstwa oraz organizacje turystyczne. Mogą także ją znaleźć w urzędach gminy, powiatowych i wojewódzkich.

Prace licencjackie Turystyka – przykładowe tematy

1. Franczyza w turystyce.
Praca omawiająca jeden z pomysłów na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, jakim jest franczyza w branży turystycznej. To gotowa koncepcja biznesu, ciesząca się wielką popularnością zwłaszcza w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, biur podróży oraz firm sprzedających bilety lotnicze. Polską zaczyna interesować się coraz szersze grono zagranicznych turystów, a potencjalni kandydaci na przedsiębiorców mogą i wykorzystują umiejętnie tę szansę. Jak kształtuje się obecnie rynek franczyzy turystycznej w Polsce? Jakie są preferencje turystów krajowych i jak są na nie przygotowani polscy przedsiębiorcy?

2. Agroturystyka - możliwości rozwoju i finansowania tego typu działalności.
Praca opisująca w szerokim spectrum agroturystykę, jako jedną z form rozwoju wielofunkcyjnego polskiej wsi. Umożliwienie turystom wypoczynku w czynnych gospodarstwach rolnych szybko zyskało popularność. Wielu rolników i innych osób postanowiło się przekwalifikować. Dofinansowanie na tego typu działalność można otrzymać z różnych źródeł (w tym ze środków unijnych). Jaka przyszłość czeka agroturystykę? Ile aktualnie jest gospodarstw świadczących usługi turystyczne (dane m.in. Polska Izby Turystycznej i GUS) i jak dużo osób skorzystało do tej pory z tej oferty?

3. Na czym polega turystyka szkolna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie?
W pracy omówiona zostanie turystyka szkolna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Jak wygląda organizacja szkolnych wycieczek (poznanie celu i trasy wycieczki lub ich określenie, sprawdzenie trasy i ocena jej pod względem dostępności dla uczestników wycieczki)? Jakie warunki muszą zostać spełnione (m.in. względy bezpieczeństwa)? W jaki sposób przekazywana jest wiedza uczestnikom wycieczki? Jakie miejsca najczęściej odwiedzają w ramach wycieczek szkolnych uczniowie niepełnosprawni intelektualnie? Jaka jest dla nich oferta w tym zakresie?

4. Bieganie – najpopularniejsza forma aktywności ruchowej.
Praca poświęcona najpopularniejszej formie aktywności ruchowej ostatnich lat – bieganiu. Skąd wziął się ten fenomen mody na bieganie? Czy biegać może rzeczywiście każdy? Kto uprawia ten sport na własną rękę, a kto pod okiem instruktora? W jaki sposób motywują się osoby biegające (,,każdy to robi”, ,,wypada” uprawiać jakiś sport)? Czy biegają dla siebie, dla mody, a może po to, aby docelowo wziąć udział w jakimś maratonie? Jakie korzyści i jakie negatywne skutki pociąga za sobą ta dyscyplina sportowa? Elementem pracy będzie ankieta przeprowadzona na wybranej grupie osób w różnym wieku.

5. Szlaki jeździeckie w regionie X.
Praca skupiająca się na formie rekreacji ruchowej, jaką jest jeździectwo. W jaki sposób wytycza się szlaki konne? Kto to robi? Gdzie jest ich najwięcej w Polsce? Jakie przepisy regulują możliwość ich stworzenia? Czy i jakie koszty ponosi się w związku z utworzeniem szlaku? Czy ich użytkowanie wpływa negatywnie na las? Jaki jest cel ich tworzenia? Czy w przypadku regionu X ułatwia to jego promocję i podnosi atrakcyjność tego obszaru, a także przedłuża sezon turystyczny? Jak wygląda promocja szlaków jeździeckich w regionie X oraz jaki jest odzew turystyczny?

6. Rozwój turystyki kulinarnej.
Praca omawiająca trend na rynku usług turystycznych, jakim jest turystyka kulinarna. Czym jest to zjawisko (definicja, historia)? Do kogo jest adresowana? Co się wiąże z turystyką kulinarną (szlaki kulinarne, pakiety turystyki gastronomicznej, muzea kulinarne). W jakich państwach najdynamiczniej się rozwija i jakie czynniki mają na to największy wpływ? Jak w Polsce kształtuje się turystyka kulinarna? Jakie są możliwości jej rozwoju? Praca wzbogacona danymi m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej.

7. Potencjał turystyczny powiatu X.
Praca opisująca potencjał turystyczny powiatu X. Jaką ofertę może zaproponować polskim i zagranicznym turystom (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne obszaru, infrastruktura)? Analiza mocnych i słabych stron. W jaki sposób promuje swój potencjał turystyczny (kreowanie wizerunku, markowe produkty)? Czego szukają odwiedzający powiat turyści? Czy potencjał turystyczny może być produktem turystycznym regionu? Rola samorządu lokalnego w procesie kreowania i promocji potencjału turystycznego.

8. Hotele butikowe - nowy podmiot rynku hotelarsko-turystycznym.
Praca poświęcona stosunkowo nowemu produktowi na rynku hotelarsko-turystycznym, jakim są hotele butikowe. Ich otwarcie wymaga sporych nakładów finansowych, a oferta dedykowana jest raczej zamożnym turystom. W pracy przedstawiona zostanie historia hoteli butikowych oraz miejsca, w których można je znaleźć. Czym różnią od pięciogwiazdkowych obiektów (np. wyszukany wystrój, miejsce)? Ile jest w Polsce takich hoteli i jak prosperują? Pod jakim względem hotel butikowy może być bardziej konkurencyjny od innych tego typu miejsc?

9. Ruch turystyczny w wybranych parkach narodowych.
W pracy omówiony zostanie rozwój turystyki w wybranych parkach narodowych. To forma czynnego wypoczynku, połączona z elementami poznawczymi, umożliwiająca bezpośredni kontakt z naturą. Miejsca takie jak parki narodowe i inne obszary chronione są masowo odwiedzanymi miejscami turystycznymi. Kto najczęściej i o jakiej porze roku zagląda do nich? Jak kształtuje się ten biznes dla instytucji zarządzających parkami? Jak wygląda zagospodarowanie turystyczne tych obszarów (miejsca noclegowe punkty gastronomiczne, dodatkowe atrakcje)

10. Jak funkcjonuje turystyka zdrowotna?
Praca przedstawiająca coraz większe zainteresowanie turystyką zdrowotną na przykładzie takich miejscowości jak m.in.: Kołobrzeg, Ciechocinek oraz inne destynacje. To efekt przemian demograficznych i rosnącej świadomości zdrowotnej. Czym jest turystyka zdrowotna, co jest jej głównym motywatorem? Jaką ofertę mogą zaproponować placówki świadczące usługi turystyczne w tym obszarze? Skąd wziął się fenomen obiektów typu SPA i Wellness? W jakim okresie najczęściej korzysta się z turystyki zdrowotnej? Jakiej grupy społecznej głównie dotyczy? Jak turystyka zdrowotna w Polsce wypada na tle krajów europejskich?