Problem badania zdolności kredytowej banku

Powyższa praca licencjacka z finansów porusza wybrane zagadnienia związane z problemem badania zdolności kredytowej banku. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których przybliżono czytelnikowi między innymi takie zagadnienia, jak kategorie zdolności kredytowej, merytoryczny aspekt zdolności kredytowej, a także zabezpieczenia kredytów pod względem prawnym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Zdolność kredytowa – istota oraz klasyfikacja

  • 1.1 podstawowe założenia dotyczące analizy zdolności kredytowej,
  • 1.2 kategorie zdolności kredytowej,
  • 1.3 merytoryczny aspekt zdolności kredytowej.

Rozdział II

Proces analizy zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu

  • 2.1 niezbędna dokumentacja kredytowa,
  • 2.2 analiza wskaźnikowa,
  • 2.3 zabezpieczenia kredytów pod względem prawnym,
  • 2.4 rzeczowa ochrona kredytów.

Rozdział III

Monitoring kredytowy – istota oraz cele

  • 3.1 wyjaśnienie pojęcia „monitoring kredytowy”,
  • 3.2 monitoring kwartalny,
  • 3.3 monitoring roczny.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów