Umowa zlecenia jako forma umowy cywilnoprawnej

Powyższa praca licencjacka porusza wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem umowy zlecenia. Może składać się z trzech rozdziałów, w których zostaną opisane takie kwestie jak procedury zawierania umów cywilnoprawnych, geneza umowy zlecenia, a także umowa zlecenie a umowa o pracę. Oferując pisanie prac magisterskich i licencjackich, specjalizujemy się nie tylko w tworzeniu rozpraw z takiej dziedziny jak prawo, ale także z zarządzania i marketingu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje związane z umowami w prawie cywilnym

  • 1.1 wyjaśnienie terminu „umowa cywilnoprawna”,
  • 1.2 procedury zawierania umów cywilnoprawnych,
  • 1.3 rodzaje umów na podstawie prawa cywilnego.

Rozdział II

Umowa zlecenie – charakterystyka

  • 2.1 rys historyczny umowy zlecenia,
  • 2.2 strony i przedmiot umowy,
  • 2.3 elementy danych na umowie zlecenia,
  • 2.4 umowa zlecenie a umowa o pracę.

Rozdział III

Umowa zlecenie – funkcjonowanie w obrocie gospodarczym

  • 3.1 prawa i obowiązki zleceniodawcy,
  • 3.2 prawa i obowiązki zleceniobiorcy,
  • 3.3 wykonanie i wygaśnięcie umowy zlecenia.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów