Zabezpieczenie transakcji internetowych

Powyższe opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których zwrócono uwagę między innymi na takie kwestie związane z zabezpieczeniem transakcji internetowych jak formy płatności w Internecie, zalety i wady przelewów internetowych, a także inteligentne karty wirtualne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące transakcji internetowych

 • 1.1 formy płatności w Internecie,
 • 1.2 zalety przelewów internetowych,
 • 1.3 wady przelewów internetowych.

Rozdział II

Klasyfikacja narzędzi stosowanych podczas transakcji internetowych

 • 2.1 karty płatnicze,
 • 2.2 czeki elektroniczne,
 • 2.3 inteligentne karty wirtualne,
 • 2.4 przelewy,
 • 2.5 płatność e-mailem.

Rozdział III

Sposoby zabezpieczania transakcji przeprowadzanych w środowisku internetowym

 • 3.1 ochrona systemów informatycznych,
 • 3.2 ochrona informacji i danych,
 • 3.3 protokół SSL,
 • 3.4 protokół WTLS,
 • 3.5 PIN,
 • 3.6 SET.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów