Bankowość, to kierunek studiów nauczający o istocie i funkcjonowaniu przedsiębiorstw finansowych, jakimi są banki. Podczas studiów studenci zgłębiają wiedzę z zakresu działania systemu bankowego, operacji finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Pojawienie się kierunku studiów ściśle związanego z bankowością związane jest z rosnącą konkurencją wśród instytucji bankowych, a także dynamicznymi zmianami i unowocześnieniem technologii w sektorze usług finansowych na świecie. Wśród ofert na rynku pracy wiele dotyczy stanowisk związanych właśnie z bankowością, finansami, kredytami, doradztwem, a tym samym stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów do spraw bankowości.

Charakterystyka kierunku

Studia z bankowości można studiować na uczelniach państwowych jak i prywatnych, w systemie pięcioletnim z podziałem na trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykształconych profesjonalistów dla potrzeb sektora bankowości. Absolwenci Bankowości doskonale orientują się w prawie, współczesnych standardach obsługi klienta, nowoczesnych systemach bankowości elektronicznej, administracji bankowej i finansach, posiadają szeroką wiedzę teoretyczną pozwalającą im na elastyczne dopasowywanie się do stale ewoluującego rynku krajowego, europejskiego i światowego. Wśród wielu przedmiotów nauczanych na kierunku Bankowość znajdują się przedmioty ogólne, takie jak matematyka, matematyka w finansach, rachunkowość bankowa, statystyka, logika oraz kierunkowe: etyka w działalności banku, rynek pieniężny i kapitałowy, zarządzanie aktywami i pasywami, audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz kontrola działalności banku podstawowe elementy mechanizmu rynkowego, system bankowy i standardy europejskie, informatyka bankowa i bankowość elektroniczna, metody oceny zdolności kredytowych, podstawy prawne działalności bankowej, operacje bankowe – krajowe i zagraniczne, depozyty bankowe oraz kredyty i analiza kredytowa, marketing bankowy.

Perspektywy zawodowe

Wiedza teoretyczna poparta szeregiem ćwiczeń i praktyk gwarantują, że absolwent Bankowości stanie się profesjonalistą w branży bankowości. Po ukończeniu studiów absolwent Bankowości może szukać zatrudnienia w bankach (rozpoczynając od stanowisk związanych z obsługą klienta, poprzez analityków i wyżej), w firmach zajmujących się pośrednictwem finansowym (badanie zdolności kredytowej, udzielanie pożyczek i kredytów), w towarzystwach ubezpieczeniowych, jak również w jednostkach rządowych i samorządowych na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu bankowości i finansów. Absolwenci Bankowości posiadający lekkie pióro są także chętnie zatrudniani jako dziennikarze w czasopismach branżowych (jako autorzy artykułów eksperckich z zakresu finansów); pracy można szukać także w szkolnictwie (wymagane studia pedagogiczne). Studia z Bankowości same w sobie dają wiele możliwości, ale zawsze warto poprzeć je znajomością biznesowego języka obcego oraz dodatkowymi kwalifikacjami, kursami czy egzaminami KNF. Warto przystąpić do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca (European Foundation Certificate in Banking, EFCB), dzięki któremu można podjąć pracę na rynku usług finansowych za granicą - dodatkowe kwalifikacje oznaczają szanse na bardzo dobrą pracę, wysokie zarobki i prestiż zawodowy.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - bankowość

Prace magisterskie - bankowość