jak użytkować laptop

Osoby, które wybierają kształcenie w zakresie bankowości, mają szansę zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania banku jako podmiotu na rynku finansowym. Poza poznaniem prawa bankowego dowiedzą się także, czym są operacje bankowe. Podczas studiów na tym kierunku wzbogacają ponadto swoje kompetencje miękkie np. w obszarze technik sprzedaży produktów bankowych.

Banki to jedne z najstarszych instytucji na świecie, z których usług z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Chronią one nasze zasoby pieniężne, dają poczucie bezpieczeństwa i komfortu pod tym względem. Placówki finansowe są dziś nastawione na jak najwyższą obsługę klienta - wiele kwestii można załatwić już np. online. Wprowadzają też coraz więcej produktów i rozwiązań, aby być bardziej konkurencyjnymi. Dlatego jest duże zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy będą umieć odpowiednio obsłużyć konsumenta i spełnić jego oczekiwania w zakresie pakietu usług oraz produktów bankowych.

Studia na kierunku Bankowość to szansa, aby nie tylko zgłębić wiedzę na temat rozwoju gospodarczego. To ścieżka edukacyjna, dzięki której zdobywa się merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w instytucjach finansowych. Podczas wykładów i ćwiczeń można zapoznać się, m.in. z zasadami funkcjonowania:

 • banków,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • instytucji finansowych

oraz podstawowych operacji finansowych, jakie są przeprowadzane przez te podmioty. Zgłębia się także specyfikę nowoczesnych i tradycyjnych produktów bankowych oraz techniki i narzędzia sprzedaży usług finansowych.

Ponadto Bankowość umożliwia poznanie zasad opracowywania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i procedur kredytowych.

Ten kierunek studiować można na uczelniach państwowych oraz prywatnych, w systemie pięcioletnim z podziałem na trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Studenci mogą skończyć swoją naukę na tytule licencjata lub zdecydować na wyższy stopień i napisać oraz obronić pracę magisterską.

Perspektywy pracy po ukończeniu Bankowości

Jaką wiedzę i umiejętności zdobywają studenci tego kierunku studiów? Mają szansę na to, aby zostać wykwalifikowanymi specjalistami ds. finansów w branży bankowej. Absolwent Bankowości swoją wiedzę popartą praktykami może wykorzystać w szeroki sposób. Mając taką specjalizację, ma szanse znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach – np. na stanowiskach związanych z obsługą klienta, analitycznych,
 • firmach pośrednictwa finansowego – zajmować się m.in. badaniem zdolności kredytowej, udzielaniem pożyczek i kredytów,
 • jednostkach rządowych i samorządowych - na stanowiskach, na których potrzebna jest znajomość bankowości i finansów,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • instytucjach finansowych – jako np. referent bankowości, opiekun lub doradca klienta, analityk biznesowy,
 • biurach maklerskich,
 • firmach windykacyjnych,
 • firmach konsultingowych lub wspierających podmioty współpracujące z instytucjami finansowymi,
 • czasopismach branżowych – jako dziennikarz/autor specjalistycznych artykułów eksperckich z zakresu finansów,
 • szkołach i uczelniach – pod warunkiem ukończenia studiów pedagogicznych,

Poza wiedzą i doświadczeniem wyniesionym z okresu studiów, absolwent Bankowości może także pomyśleć o tym, aby zdobyć dodatkowe kwalifikacje w tej dziedzinie, nauczyć się biznesowego języka obcego i poszukać zatrudnienia na zagranicznym rynku usług finansowych. Wówczas może zdobyć dobrze płatną i prestiżową pracę.

Studia na kierunku bankowość

Depozyty, konta walutowe, pożyczki, kredyty, lokaty, oszczędności to przykładowe hasła z zakresu bankowości, które najczęściej powtarzają się nie tylko w czasie studenckiej nauki, ale także przewijają się często w pracach magisterskich. Bankowość jest kierunkiem, który opiera się przede wszystkim na zdobyciu informacji na temat istoty i funkcjonowania banków. Dlatego studenci zgłębiają wiedzę przede wszystkim dotyczącą działania systemu bankowego, operacji finansowych oraz zarządzania ryzykiem.

Ukończenie studiów na tym kierunku może dać szansę na ciekawy pomysł na rozwój zawodowy. Przez 5 lat jednak trzeba dobrze pracować na to, aby zdobyć wcale niełatwą wiedzę i pojąć specyficzny język bankowości. Zanim uzyska się tytuł magistra, trzeba jeszcze przygotować pracę magisterską.

Prace magisterskie Bankowość – przykładowe tematy

1. E-banking, czyli perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej
Praca obejmująca szeroko pojętą bankowość elektroniczną, czyli świadczenia usług bankowych za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. Sektor bankowy przeszedł w ostatnich latach wielką metamorfozę. Wiele rzeczy z zakresu bankowości załatwić można online. Z tej opcji korzysta coraz większa rzesza konsumentów, którzy mają dostęp do operacji finansowych za pomocą różnych urządzeń czy aplikacji praktycznie w każdym miejscu na świecie. W pracy poruszone zostaną więc kwestie obecnej sytuacji e-bankingu, jak i perspektywy jego rozwoju.

2. Depozyty bankowe na przykładzie wybranego banku/wybranych banków
Praca skupiać się będzie na analizie jednego z podstawowych produktów bankowych. Ma dać odpowiedź na to, czym są depozyty, jakim celom służą, kto najczęściej z nich korzysta, jakie rzeczy są najczęściej przechowywane przez konsumentów i czy taka forma zabezpieczenia ma sens w XXI w. Oferuje je wiele instytucji finansowych. Na przykładzie konkretnego banku/konkretnych banków dokonana zostanie analiza pod kątem m.in. zadowolenia klientów, ich zainteresowania tym produktem. Opierać się będzie na własnych badaniach ankietowych.

3. Jak kształtuje się rynek usług bankowych w UE?
Praca dotyczyć będzie aktualnej wiedzy o zmianach w otoczeniu bankowym na skalę europejską. Co mieści się pod hasłem „usługi bankowe”, co łączy, a co różni poszczególne kraje w tym zakresie oraz jak się to ma do przepisów bankowych? Szczególna analiza dotyczyć będzie polskiego rynku bankowego w kontekście zmian na rynku Unii Europejskiej. Skupiać się będzie ona, m.in. na tym, jak wpływają one na dynamikę i procesy zachodzące w bankach prosperujących w Polsce. W pracy poruszona zostanie także kwestia kondycji sektora bankowego krajów Unii Europejskiej.

4. Modele biznesowe banków w Polsce
Praca o tym, jak zmiany gospodarcze, społeczne i prawne wpływają na przemiany polskiego sektora bankowego. Przy coraz większej konkurencji, dążeniu do osiągania zysku, banki muszą być elastyczne w poszukiwaniu takich rozwiązań dla klienta, które będą odzwierciedleniem jego potrzeb i oczekiwań. Jednocześnie bez względu na rodzaj modelu biznesowego, musi on być gwarantem bezpieczeństwa dla prowadzonej działalności, konsumentów oraz wpisywać się we wszystkie wymogi regulacyjne. Dlatego na rynku usług bankowych dochodzi do redefinicji stosowanych dotąd modeli biznesowych.

5. Najczęściej wybierane produkty bankowe
Praca opisywać będzie produkty bankowe oferowane przez banki pod kątem tego, jakie propozycje w tym zakresie dają banki, które z nich cieszą się zainteresowaniem wśród konsumentów. Analiza dotyczyć będzie także tego, czy w ciągu ostatnich lat ewaluowała ich forma, jak zmieniały się preferencje klientów? Jak wyglądają formalności związane z uzyskaniem poszczególnych produktów bankowych? Czy każdy konsument może sobie na nie pozwolić, czy też jest w pewnym sensie ograniczony w dostępie do nich?

6. Jak działa marketing bankowy – przełożenie satysfakcję klienta
Praca skupia się na tym, czym jest marketing bankowy i jakie fazy rozwoju przechodził. Opisze także, na czym polega działalność prowadzona w tym zakresie przez banki, co poddawane jest przez nie analizie, jak poznaje się oczekiwania klientów oraz potrzeby rynku i w jaki sposób dostosowuje się do tego produkty. Odpowie na pytanie, co jest priorytetową kwestią marketingu bankowego. Nie zabraknie w niej także ankiety skupiającej się na satysfakcji klienta indywidualnego i biznesowego z usług, jakie oferują banki.

7. Zmiany w działalności banków na przestrzeni ostatnich 10 lat
Praca dotyczy konkurencji międzybankowej oraz rywalizacji z instytucjami parabankowymi, jaka ma miejsce w ostatnich kilku latach. Obejmie także kwestie związane z usługami realizowanymi w ramach bankowości elektronicznej i komunikację online z klientem. Poruszy ponadto temat ewolucji bankowych systemów płatności oraz tematykę bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego w działalności bankowej. W pracy wymienione zostaną również instrumenty marketingu bankowego, które również są efektem zmian nie tylko na rynku usług, ale i potrzeb klientów.

8. Kredytowe wspomaganie różnych potrzeb klientów
Praca poruszać będzie tematykę kredytów, jakie najczęściej udzielane są przez banki. Czym kierują się w zakresie ich wyboru konsumenci, jakie mają potrzeby? Jak banki w dobie wielkiej konkurencji potrafią przyciągnąć do siebie klienta? Czy coś się zmieniło w obszarze udzielania wsparcia finansowego? Jak banki docierają do konsumentów i wiedzą, pod jakim kątem przygotować ofertę kredytową? O jakie kwoty najczęściej wnioskują klienci i czy spłacają zobowiązania zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

9. Strategia marketingowa banku
Praca na przykładzie wybranego banku – strategii marketingowej, jaką sobie obrał. Na jakich działaniach się skupia, jakie zakłada efekty, w jaki sposób rozpoznaje zmiany zachodzące na rynku i przewiduje działania konkurencji? W jaki sposób potrzeby i pragnienia klientów wpływają na jej marketing? Jak wygląda proces przygotowania oferty, analiza własnych usług pod kątem atrakcyjności i ich modyfikacja? Jak przebiega efektywna promocja oraz sprzedaż, aby w rezultacie osiągnąć cel strategiczny.

10. Bankowość prywatna na przykładzie Polski i świata
W pracy opisana zostanie historia światowej i polskiej bankowości prywatnej. Wyjaśniona zostanie także zasada jej działania, na czym polega, do kogo jest adresowana i czy jest rentowna dla banków. Podjęta zostanie także kwestia tego, czy świadczy ją każda instytucja finansowa, czy też tylko wybrane (przykładowe banki). W pracy znajdą się także rozdziały opisujące klientów bankowości prywatnej w naszym kraju oraz na świecie – co ich łączy, a co różni, czy wszędzie są obsługiwani w podobny sposób, z jakich ofert mogą korzystać.