Pisanie prac licencjanckich - kierunek medycyna

Studia medyczne należą zdecydowanie do jednych z najtrudniejszych. Aby zdobyć wymagane kwalifikacje do tego, aby w przyszłości pomagać w różnym zakresie ludziom, trzeba poświęcić sześć lat na naukę i praktykę.

Poza chęciami i planem zawodowym na siebie trzeba mieć także pewne predyspozycje. W zawodach medycznych potrzebna jest bowiem empatia, troska, życzliwość, zrozumienie drugiego człowieka oraz odpowiedzialność za jego zdrowie i życie. Dlatego Medycyna to bardzo trudny i wymagający kierunek, choć późniejsza praca może przynosić wielką satysfakcję i spełnienie.

Studiowanie jej pozwala na wybór różnych specjalizacji:

 • medycyny ratunkowej,
 • patomorfologii,
 • immunologii,
 • genetyki klinicznej,
 • farmakologii i toksykologii,
 • pediatrii,
 • okulistyki,
 • dermatologii,
 • higieny i epidemiologii,
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • chorób wewnętrznych,
 • chirurgii,
 • neurologii i neurochirurgii,
 • ortopedii,
 • chorób zakaźnych,
 • ginekologii i położnictwa,
 • wenerologii,
 • psychiatrii,
 • anestezjologii,
 • onkologii,
 • medycyny sądowej i prawa,
 • medycyny rodzinnej,
 • rehabilitacji.

Zdobywając kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli:

 • porad lekarskich,
 • wykonywania badań,
 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • wystawiania recept i orzeczeń,
 • przeprowadzania procesu leczenia specjalistycznego,

można zająć się albo praktyką zawodową, albo karierą naukową. Wcześniej jednak absolwent musi np. obronić pracę licencjacką.

Perspektywy pracy po ukończeniu Medycyny

Po kilku latach studiowania, obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego absolwenci Medycyny mogą szukać pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce i za granicą:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • prywatnych klinikach,
 • oddziałach ratunkowych,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach badawczych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • poradniach zdrowia,
 • instytucjach, które zajmują się edukacją prozdrowotną.

Inną opcją jest założenie własnego gabinetu lekarskiego. Wówczas jednak absolwent będzie musiał zdobyć wymagane certyfikaty, uprawniające go do świadczenia usług medycznych oraz odpowiednie pozwolenia i środki na wyposażenie gabinetu.

Zanim absolwent zda LEP, ma ograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli np. nie wystawia recept i orzeczeń. Dlatego po pierwszych latach zgłębiania tylko wiedzy teoretycznej wybiera sobie specjalizację I i II stopnia. Aby jednak w pełni realizować się zawodowo, zazwyczaj nie wystarczą tylko same studia oraz praca licencjacka. Potrzebne jest jeszcze dalsze kształcenie, w tym m.in. kursy, szkolenia w konkretnych specjalizacjach.

Prace licencjackie Medycyna – przykładowe tematy

1. Jaka jest jakość życia osób po amputacji kończyn dolnych – praca badawcza
Praca poruszająca kwestie jakości życia osób, które straciły kończyny dolne. Mimo postępu medycyny nadal wykonuje się bardzo dużo amputacji nóg czy rąk. Jak wygląda ta statystka w Polsce? Jakie są najczęstsze przyczyny utraty kończyn dolnych (choroby, wypadki itd.)? Z jakimi problemami muszą zmagać się takie osoby: problemy somatyczne, z samoobsługą, zawodowe, społeczne, problemy natury psychicznej. Ankieta wśród wybranej grupy osób, które są już w różnym okresie (np. miesiąc, rok itd.) po operacji.

2. Szczepienia ochronne – jaka jest świadomość społeczeństwa w tym zakresie?
Praca dotycząca świadomości społeczeństwa na temat zaszczepiania się np. przeciwko grypie. Jakie są dane statystyczne w tym zakresie? Jak wypada Polska w porównaniu z innymi krajami europejskimi (przeciwko czemu się tam szczepi populację)? Czym są szczepionki, jak działają i czy są potrzebne? Jaką dają ochronę? Które są najczęściej stosowane? Jaki odzew jest na różnego rodzaju akcje ogłaszane co roku? Czy osoby, które zaszczepiają się, mają większe szanse na to, aby nie zachorować na grypę czy inną chorobę?

3. Nietrzymania moczu – problem ogólnoświatowy
Praca poświęcona problemowi nietrzymania moczu nie tylko u kobiet. To problem medyczny, społeczny i naukowy. Na schorzenie te cierpi wiele milionów osób na całym świecie i liczba ta ciągle rośnie. Jakie są przyczyny nietrzymanie moczu, kto jest na nie narażony, jakimi metodami leczy się je? Kiedy pojawiły się pierwsze publikacje naukowe dotyczące zdefiniowania i leczenia tej choroby? Jakie wyróżniamy stopnie wysiłkowego nietrzymania moczu. Jak sobie radzą na co dzień z tym schorzeniem pacjenci? Jak można uniknąć/opóźnić to schorzenie – jak wygląda profilaktyka?

4. Jakiej opieki medycznej wymaga dziecko z porażeniem mózgowym?
Praca badawcza na przykładzie konkretnej rodziny połączona z powszechnie dostępnymi informacjami medycznymi. Ogólna charakterystyka mózgowego porażenia dziecięcego i jego skutki – zarówno dla dziecka, jak i jego opiekunów. Jakie są metody w usprawnianiu dzieci cierpiących na tę chorobę (np. NDT Bobath) – koncepcja, technika pracy. Wyniki obserwacji konkretnego przypadku medycznego. Opis zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych. Wnioski oraz zalecenia, jakie mogą rodzice wykorzystać w opiece medycznej nad dzieckiem.

5. In vitro – czy to jest rzeczywiście metoda leczenia niepłodności?
Praca poświęcona problemowi niepłodności, dla której jednym z rozwiązań jest metoda in vitro. Jaka jest skala tego problemu medycznego (dane demograficzne/medyczne) i osób korzystających z tego rozwiązania w Polsce i na świecie. Na czym polega? Jakie są dodatkowe metody wspomagające zabieg in vitro? Czy każda kobieta kwalifikuje się do pozaustrojowego zapłodnienia? Jakie są szanse, a jakie ryzyko? W pracy poruszone zostaną także kwestie prawne i moralne w kwestii tej społecznej jednostki chorobowej.

6. Osteoporoza – problem społeczny
Praca na temat choroby układu kostnego – osteoporozy, uważanej nie tylko za problem zdrowotny, ale także socjoekonomiczny. Uznana jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną i epidemię XXI wieku. Jakie są jej przyczyny, kogo w głównej mierze dotyczy? Jak bardzo jest związana ze stylem życia, modelem odżywiania oraz aktywnością fizyczną? W jaki sposób leczy się osteoporozę, jak wygląda profilaktyka? Jakie są czynniki ryzyka, czyli jak zapobiegać zachorowaniu i rozwojowi choroby.

7. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności w Polsce i na świecie
Praca o HIV, czyli ludzkim wirusie upośledzenia odporności. Opierać się będzie na danych statystycznych m.in. UNAIDS – ile osób na świecie żyje z HIV/AIDS? W jaki sposób można się zakazić (drogi zakażenia), kogo najczęściej dotyczy problem (wiek, płeć itp.)? Jak można uniknąć HIV? Gdzie szukać pomocy? Na czym polega test na HIV? Jak żyje się HIV-em? W jaki sposób można zapobiec transmisji wertykalnej ludzkiego wirusa niedoboru odporności? Na czym polega wczesne rozpoznawanie i zasady leczenia zakażonych dzieci?

8. Jak żyją na co dzień kobiety z chorobą nowotworową?
W pracy poruszone będą problemy kobiet zmagających się z chorobą nowotworową. Jakość życia związana ze stanem zdrowia to jedne z najważniejszych aspektów w życiu każdego człowieka. Rozpoznanie raka piersi lub innego obniża ją. Wpływ na to mają takie czynniki jak: zmienne socjodemograficzne, zmienne kliniczne, czynniki psychosocjalne i przekonania zdrowotne. Jakie znaczenie mają m.in. leczenie przeciwnowotworowe, niepożądane skutki terapii onkologicznych, akceptacja choroby i radzenie sobie z nią?

9. Nadużywanie leków przeciwbólowych – problem polskiego społeczeństwa
Praca na temat nadużywania leków stosowanych w leczeniu bólu. Jakie są przyczyny tego zjawiska (większy wybór, łatwa dostępność)? Na jaki ból najczęściej skarżą się pacjenci? Jakiej grupy społecznej przede wszystkim dotyczy problem nadmiernego stosowania leków? W jakie leki i gdzie się zaopatrują (ankieta)? Jak często sami się „leczą”? Jak Polska prezentuje się w tej kwestii na tle innych krajów w Europie? Czy nadużywanie leków przeciwbólowych można wyeliminować? Jak powinna wyglądać tego kontrola?

10. Rodzaje chorób alergicznych i sposoby ich leczenia.
Praca opisująca problem alergii, które są coraz powszechniejszym zjawiskiem, dotyczącym osób w różnym wieku. Jakie rodzaje tej choroby wyróżniamy i które z nich dominują? Jak się je rozpoznaje i leczy? Gdzie najczęściej kryją się alergeny w naszym otoczeniu? Co to jest alergia krzyżowa? Jak można zapobiegać chorobom alergicznym (profilaktyka)? Kto jest najbardziej narażony na chorobę? W pracy zostaną również przedstawione: historia alergii oraz dane statystyczne (ilość pacjentów w Polsce i za granicą).