Prace magisterskie – turystyka

jak użytkować laptop

Podróżowanie po całym świecie, nieodkryte miejsca, nowi ludzie, poznawanie obcych kultur, języków, próbowanie przysmaków lokalnych kuchni – Turystyka tak właśnie kojarzy się osobom, które zdecydowały się studiować ten kierunek. Jeśli ktoś marzy o tym, aby właśnie to robić w swoim życiu, nie powinien mieć wątpliwości w kwestii wyboru dalszej edukacji po maturze.

To idealna ścieżka dla kreatywnych i aktywnych osób, interesujących się otaczającym ich światem oraz posiadających umiejętności organizatorskie.

Na Turystyce bardzo ważna jest także samodzielność i znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów i uczenia się. Przyda się ponadto ogólna sprawność fizyczna i chęć pomagania innym (np. pierwsza pomoc przedmedyczna podczas wycieczki).

Studia na tym kierunku to nie tylko teoria. Studenci zbierają doświadczenie podczas często organizowanych wycieczek krajoznawczych. Mają wówczas szansę poznać inną m.in. kulturę, historię czy języki.

Studia turystyczne trwają pięć lat. Po trzech latach uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata. Po napisaniu i zaliczeniu pracy magisterskiej – po kolejnych dwóch latach edukacji – zostaje się magistrem.

Perspektywy pracy po ukończeniu Turystyki

Studia na kierunku Turystyka oferują Akademie Wychowania Fizycznego, Uniwersytety oraz uczelnie prywatne. Studenci uczą się przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ogólnych. Do tych ostatnich zaliczana jest m.in. filozofia, psychologia, socjologia, ekonomia, podstawy marketingu, organizacja i zarządzanie, historia sztuki i architektury, anatomia. Ponadto zdobywają wiedzę z przedmiotów kierunkowych, takich jak np. podstawy turystyki, prawo w turystyce, geografia turystyczna, krajoznawstwo, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego. Studia na Turystyce pozwalają zgłębić w praktyce wiedzę z zakresu planowania i opracowywania oferty turystycznej. Studenci uczą się ponadto realizacji przedsięwzięć turystyczno-kulturowych i rekreacyjno-sportowych.

Po ukończeniu edukacji mogą podjąć pracę w wielu zawodach związanych z turystyką, kulturą, sportem lub organizacją imprez. Zatrudnienie znajdą m.in. w:

  • biurach podróży,
  • liniach lotniczych,
  • państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach,
  • organizacjach turystycznych,
  • urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • na statkach i promach,
  • biurach informacji turystycznych,
  • w hotelach,
  • ośrodkach turystycznych i uzdrowiskowych.

Absolwenci Turystyki zostać mogą np. pilotami wycieczek, przewodnikami miejskimi, animatorami czasu wolnego, instruktorami sportowymi, wychowawcami kolonijnymi. Pomysłem na pracę po tym kierunku jest również założenie własnej działalności gospodarczej oferującej usługi turystyczne.

Prace magisterskie Turystyka – przykładowe tematy

1. Różne formy turystyki.
Praca na temat turystyki krajowej (podróże mieszkańców po własnym kraju), przyjazdowej (przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej) i wyjazdowej (wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę). Turystyka pokazana również m.in. przez pryzmat ilości uczestników (indywidualna, zbiorowa), wieku, czasu pobytu (krótkopobytowa, długoterminowa), pory roku (letnia, zimowa, sezonowa, pozasezonowa), środka transportu czy rodzaju finansowania oraz motywacji (wypoczynkowa, wiejska, lecznicza, kulturalna, sportowa etc.).

2. Jak młodzież szkolna/studencka spędza najczęściej czas wolny – opinie i poglądy.
Praca badawcza, poświęcona temu, w jaki sposób najczęściej czas wolny spędza młodzież szkolna i studencka. Gdzie zazwyczaj wychodzą uczniowie/studenci? Jaką formę szczególnie preferują (sport, kultura, kino, puby, spacery)? Czy wolą spędzać czas indywidualnie czy w gronie znajomych? Jak często mają czas wolny i kiedy? Czy pod tym względem różnią się od swoich rówieśników z innych zakątków Europy? Czego im brakuje, aby w satysfakcjonujący sposób wypoczywać? Jakie mają pomysły, które można byłoby zaproponować rówieśnikom?

3. Rekreacja a zdrowie człowieka.
Praca skupiająca się na różnych formach aktywności oraz ich wpływie na zdrowie człowieka. Jakie są najczęściej wybierane i gdzie realizowane? Jak podejmowanie różnych działań o charakterze rekreacyjnym przekłada się na samopoczucie psychiczne i fizyczne? Uprawianie różnych dyscyplin sportu poprawia m.in. zdolności wysiłkowe, zapobiega powstawaniu chorób cywilizacyjnych, poprawia sprawność układu krążenia, ruchowego, oddechowego. Wpływa także na zdolność do pracy fizycznej i umysłowej.

4. Turystyka osób niepełnosprawnych.
W pracy opisana zostanie turystyka osób o różnym stopniu niepełnosprawności, które pomimo swojego kalectwa chcą podróżować po Polsce i świecie. Na jakie ograniczenia i bariery napotykają podczas swoich wypraw? Czy turystyka krajowa i międzynarodowa jest odpowiednio przygotowana na takich turystów? Jakie są możliwości rozwoju w tym zakresie? Czy turystyka może pełnić ważną funkcję w rehabilitacji i poprawianiu stanu zdrowia osób niepełnosprawnych? Czy może także wpływać na ich integrację z innymi osobami niepełnosprawnymi lub zdrowymi?

5. Rekreacja wędkarska na przykładzie wybranego regionu.
Praca poświęcona jednej z aktywnych form rekreacji – wędkarstwu. To czynny wypoczynek, który ma bardzo wielu zwolenników w różnych zakątkach Polski. Praca będzie przedstawiała konkretny obszar i jego potencjał turystyczny w tym zakresie. Choć jest to niszowy produkt, to jednak wpisuje się we współczesne trendy rynku turystycznego. Jak wygląda rozwój infrastruktury w tym zakresie? Jaka jest oferta turystyczna regionu X? Do kogo jest adresowana? Czy na rekreacji wędkarskiej można zarabiać?

6. Rekreacja i turystyka mieszkańców wsi.
Praca analizująca połączenie dwóch pojęć: „turystyki” i „wsi”. Badania w zakresie aktywności turystycznej mieszkańców wsi są rzadko prowadzone. Najczęściej te dwa terminy kojarzone są w kontekście turystycznego wykorzystania obszarów wiejskich. Praca poświęcona będzie jednak poznaniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, czyli temu, jak wygląda struktura ich wyjazdów, co decyduje o tym, że gdzieś wyjeżdżają i jak reagują na usługi biur podróży? Opracowanie wsparte będzie m.in. danymi z GUS-u oraz Instytutu Turystyki.

7. Aktywność fizyczna osób w starszym wieku.
Praca o tym, że współczesne społeczeństwo starzeje się wolniej, jest bardziej aktywne i wiek przestaje być ograniczeniem w zakresie amatorskiego lub zawodowego trenowania jakiejś dyscypliny sportowej. Jaka jest oferta aktywności fizycznej dla seniorów? Jaką formę ruchu najczęściej wybierają? Kto jest bardziej aktywny: kobiety czy mężczyźni? Co zyskują seniorzy dzięki temu, że prowadzą sportowy tryb życia? Praca opierająca się także na danych ze specjalnie przeprowadzonej ankiety dla określonej grupy osób w wieku 60+.

8. Znaczenie odnowy biologicznej w treningu sportowym i zdrowotnym
Praca dotycząca znaczenia, jakie ma odnowa biologiczna dla osób, które trenują oraz prowadzą zdrowy tryb życia. W przypadku sportowców koniecznością jest odpowiedni odpoczynek oraz regeneracja sił. Odnowa biologiczna to inaczej oddziaływanie na organizm różnych środków naturalnych i sztucznych (m.in. masaże ręczne, masaże wodne, kąpiele solankowe, zabiegi fizykoterapeutyczne, sauna, ultradźwięki, magnetoterapia, zabiegi kinezyterapeutyczne). Jej celem jest przyspieszenie fizjologicznych procesów wypoczynkowych i może być stosowana nie tylko przez sportowców.

9. Narzędzia i metody motywowania personelu w przedsiębiorstwie turystycznym.
Praca poświęcona analizie narzędzi i metod, którymi motywowani są pracownicy przedsiębiorstw turystycznych. Pracodawcy mogą skorzystać z opcji płacowych (np. prowizja od sprzedanych wycieczek, premia, napiwki, nagrody) i pozapłacowych (pochwały, rozszerzenie zakresu obowiązków, dzień wolny od pracy, bon zakupowy, voucher itd.). Jak najczęściej wynagradzani są pracownicy? Czy jest to dla nich satysfakcjonujące (ankieta). Jak wygląda nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie turystycznej?

10. Strategia marketingowa, jej znaczenie w zarządzaniu firmą turystyczną – wykorzystanie internetu/social mediów w sprzedaży i promocji usług.
Praca może być poświęcona konkretnemu przedsiębiorstwu lub być ogólną analizą tego, w jaki sposób funkcjonują firmy turystyczne w obszarze marketingu. Jakie mają strategie działania (rabaty, promocje, programy lojalnościowe itd.)? Jak wykorzystują do tego Internet i social media? Czy jest to skuteczna forma promocji? Kim są odbiorcy usług turystycznych reklamowanych za pośrednictwem nowoczesnych mediów. Jak strategia marketingowa wpływa na zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego?