' %}

Bankowe rozliczenia pieniężne

Powyższe opracowanie dotyczące bankowych rozliczeń pieniężnych może składać się z trzech rozdziałów, w których zostaną uwzględnione takie kwestie jak, chociażby klasyfikacja rachunków bankowych, formy rozliczeń, a także pojęcie rachunku bankowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące systemu bankowego

 • 1.1 system bankowy w Polsce,
 • 1.2 instytucje tworzące sektor bankowy i instytucje stabilizujące,
 • 1.3 pojęcie rachunku bankowego,
 • 1.4 rachunki bankowe – klasyfikacja,

Rozdział II

Krajowe rozliczenia pieniężne

 • 2.1 formy rozliczeń – gotówkowe i bezgotówkowe,
 • 2.2 czeki gotówkowe,
 • 2.3 polecenie przelewu i zapłaty,
 • 2.4 karta płatnicza,
 • 2.5 czek rozrachunkowy,
 • 2.6 rozliczenia planowe.

Rozdział III

Zagraniczne rozliczenia pieniężne

 • 3.1 czek,
 • 3.2 weksel,
 • 3.3 inkaso,
 • 3.4 polecenie wypłaty.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów