Ewolucja polskiej bankowości po 1945 roku

Powyższa praca magisterska z finansów porusza wybrane aspekty związane z ewolucją polskiej bankowości po 1945 roku. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których mogą zostać opisane między innymi takie zagadnienia, jak korzenie polskich banków, system bankowości w okresie międzywojennym, a także struktura i organizacja nowego systemu bankowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Geneza polskiej bankowości

 • 1.1 korzenie polskich placówek bankowych,
 • 1.2 bankowość w Królestwie Kongresowym,
 • 1.3 system bankowości w okresie międzywojennym,
 • 1.4 bankowość w czasie II wojny światowej.

Rozdział II

System bankowości w Polsce w okresie 1945-1990

 • 2.1 powojenne placówki bankowe,
 • 2.2 Narodowy Bank Polski,
 • 2.3 banki wydzielone z Narodowego Banku Polskiego.

Rozdział III

Wprowadzenie nowego systemu bankowego w Polsce

 • 3.1 struktura i organizacja nowego systemu bankowego,
 • 3.2 nowe funkcje Narodowego Banku Polskiego,
 • 3.3 polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego,
 • 3.4 dostosowanie norm prawa bankowego do wymogów Unii Europejskiej.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów