Finansowe wsparcie małych firm w gospodarce rynkowej

Powyższa rozprawa dotyczy finansowego wsparcia małych firm w gospodarce rynkowej. W trzech rozdziałach poruszono między innymi takie kwestie jak istota małych przedsiębiorstw, bariery uniemożliwiające rozwój małych firm na rynku, a także programy unijne na rzecz małych przedsiębiorstw.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Prezentacja małych firm na tle współczesnej gospodarki rynkowej

  • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „małe firmy”,
  • 1.2 istota i cele małych firm,
  • 1.3 bariery uniemożliwiające rozwój małych firm na rynku.

Rozdział II

Polityka unijna stosowana wobec małych firm

  • 2.1 programy unijne na rzecz małych przedsiębiorstw na rynku,
  • 2.2 fundusze pomocowe,
  • 2.3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  • 2.4 Programy Rozwoju Przedsiębiorstw.

Rozdział III

Programy mające na celu wspieranie małych firm w polskiej gospodarce rynkowej

  • 3.1 Program Wiedza Edukacja Rozwój,
  • 3.2 Program Inteligentny Rozwój,
  • 3.3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów