Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce

Powyższe opracowanie dotyczy instytucji demokracji bezpośredniej w Polsce. W trzech rozdziałach poruszono między innymi takie kwestie jak współczesne występowanie demokracji bezpośredniej, konstytucyjna regulacja inicjatywy obywatelskiej, a także instytucja konsultacji ludowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne zagadnienia związane z demokracją bezpośrednią

 • 1.1 rys historyczny demokracji bezpośredniej,
 • 1.2 wyjaśnienie pojęcia „demokracja bezpośrednia”,
 • 1.3 współczesne występowanie demokracji bezpośredniej,
 • 1.4 typy demokracji bezpośredniej.

Rozdział II

Wybrane narzędzia demokracji bezpośredniej

 • 2.1 referendum,
 • 2.2 weto ludowe,
 • 2.3 plebiscyt,
 • 2.4 zgromadzenie ludowe,
 • 2.5 głosowanie przez Internet.

Rozdział III

Inicjatywa obywatelska i jej rodzaje

 • 3.1 konstytucyjna regulacja inicjatywy obywatelskiej,
 • 3.2 komitet inicjatywy obywatelskiej,
 • 3.3 instytucja konsultacji ludowej.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów