Małoletni jako świadek w postępowaniu karnym

Powyższa rozprawa dotyczy małoletniego jako świadka w postępowaniu koronnym. Praca składa się z trzech rozdziałów, w których poruszono między innymi takie kwestie jak czynniki rozwoju małoletniego, dziecko w roli świadka, małoletni a konflikt z prawem, a także przygotowanie małoletniego do przesłuchania.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Pojęcie małoletniego jako świadka w postępowaniu karnym

 • 1.1 małoletni jako świadek w znaczeniu faktycznym,
 • 1.2 małoletni jako świadek w znaczeniu procesowym,
 • 1.3 czynniki rozwojowe małoletniego.

Rozdział II

Małoletni jako świadek – rola procesowa

 • 2.1 dziecko w roli świadka,
 • 2.2 osoba małoletnia występująca jako pokrzywdzona w postępowaniu karnym,
 • 2.3 małoletni a konflikt z prawem.

Rozdział III

Etapy przesłuchania małoletniego jako świadka w procesie karnym

 • 3.1 przygotowanie małoletniego do przesłuchania,
 • 3.2 faza wstępna przesłuchania,
 • 3.3 faza końcowa,
 • 3.4 przesłuchiwanie dziecka z chorobą psychiczną,
 • 3.5 przesłuchiwanie małoletniego z ciężkim zaburzeniem zdrowotnym.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów