Marketing sektora magazynowego

Powyższe opracowanie dotyczy działań marketingowych sektora magazynowego. W trzech rozdziałach poruszono takie kwestie jak, chociażby charakterystyka sektora magazynowego, wybrane koncepcje marketingowe w usługach, a także strategie marketingowe usługodawców magazynowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne wiadomości dotyczące sektora magazynowego

  • 1.1 istota gospodarki magazynowej,
  • 1.2 charakterystyka sektora magazynowego,
  • 1.3 pojęcie magazynu oraz magazynowania jako jednej z usług logistycznych.

Rozdział II

Marketing a działalność usługodawców branży logistycznej

  • 2.1 pojęcie i cele marketingu,
  • 2.2 przedstawienie wybranych koncepcji marketingowych w usługach,
  • 2.3 strategie marketingowe usługodawców magazynowych.

Rozdział III

Działalność marketingowa na przykładzie dowolnie wybranej firmy działającej w sektorze magazynowym

  • 3.1 ogólna charakterystyka firmy,
  • 3.2 badanie sytuacji marketingowej wybranego przedsiębiorstwa,
  • 3.3 strategia i narzędzia marketingowe badanej firmy.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów