Ochrona praw konsumenta w prawie polskim

Powyższa praca licencjacka porusza problematykę związaną z ochroną praw konsumenta w prawie polskim. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów, w których opisano między innymi takie zagadnienia, jak pojęcie konsumenta, definicja ochrony praw konsumenta, a także ochrona konsumenta przed nieuczciwą konkurencją. Oddzielny rozdział poświęcono organizacjom zajmującym się ochroną praw konsumenta w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące konsumenta i ochrony jego praw

  • 1.1 pojęcie konsumenta w prawie polskim,
  • 1.2 pojęcie ochrony praw konsumenta,
  • 1.3 podstawy prawne w zakresie ochrony konsumenta w prawie polskim.

Rozdział II

Organizacje specjalizujące się w ochronie praw konsumenta w Polsce

  • 2.1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • 2.2 Inspekcja Handlowa,
  • 2.3 stałe polubowne sądy konsumenckie.

Rozdział III

Wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumenta w Polsce

  • 3.1 ochrona konsumenta przed nieuczciwą konkurencją,
  • 3.2 ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi,
  • 3.3 ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umów konsumenckich.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów