Ordynacja wyborcza w Polsce

Powyższa praca magisterska z administracji dotyczy wybranych zagadnień związanych z ordynacją wyborczą w Polsce. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których opisano między innymi takie kwestie jak rola wyborów w państwie demokratycznym, podstawowe typy ordynacji wyborczych, zasada wyborów proporcjonalnych, a także organy przeprowadzające wybory.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

System wyborczy – pojęcie oraz istota

 • 1.1 wyjaśnienie terminu „system wyborczy”,
 • 1.2 rola wyborów w państwie demokratycznym,
 • 1.3 podstawowe typy ordynacji wyborczych.

Rozdział II

Zasady prawa wyborczego na podstawie Konstytucji

 • 2.1 zasada równości,
 • 2.2 zasada powszechności,
 • 2.3 zasada bezpośredniości,
 • 2.4 zasada wyborów większościowych,
 • 2.5 zasada wyborów proporcjonalnych.

Rozdział III

Wybory w Polsce – sposób przeprowadzania

 • 3.1 zarządzanie i termin wyborów,
 • 3.2 organy przeprowadzające wybory,
 • 3.3 podział na obwody i okręgi wyborcze,
 • 3.4 spisy wyborców,
 • 3.5 głosowanie,
 • 3.6 liczenie wyników,
 • 3.7 stwierdzenie ważności wyborów.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów