Rola promocji w skutecznej działalności banku

Powyższa rozprawa naukowa dotyczy roli promocji w skutecznej działalności banku. Składa się z trzech rozdziałów, w których uwzględniono takie kwestie jak charakterystyka usług bankowych, działalność marketingowa banków oraz podwyższanie stopnia atrakcyjności produktu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące marketingu w bankowości

  • 1.1 analiza systemu bankowego,
  • 1.2 charakterystyka współczesnych usług bankowych,
  • 1.3 działalność marketingowa placówek bankowych.

Rozdział II

Zastosowanie i rodzaje środków promocji

  • 2.1 manipulowanie ceną produktu,
  • 2.2 podwyższanie stopnia atrakcyjności produktu,
  • 2.3 działania dotyczącego samego produktu.

Rozdział III

Najważniejsze elementy polityki promocji prowadzonej przez banki

  • 3.1 promocja sprzedaży,
  • 3.2 sprzedaż osobista,
  • 3.3 tzw. promocja uzupełniająca,
  • 3.4 promocja spektakularna.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów