Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie personelem

Powyższa praca magisterska porusza wybrane aspekty dotyczące umowy o pracę a elastycznego zarządzania personelem. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których uwzględniono między innymi takie zagadnienia, jak istota zarządzania personelem, różnice między zarządzaniem personelem a zasobami ludzkimi, a także cele elastycznego zarządzania personelem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Zarządzanie personelem – kwestie teoretyczne

  • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „zarządzanie personelem”,
  • 1.2 istota zarządzania personelem,
  • 1.3 podstawowe różnice między zarządzaniem personelem a zasobami ludzkimi.

Rozdział II

Umowa o pracę – pojęcie oraz istota

  • 2.1 istota umowy o pracę,
  • 2.2 elementy umowy o pracę,
  • 2.3 forma umowy o pracę,
  • 2.4 wygaśnięcie/ rozwiązanie umowy o pracę.

Rozdział III

Elastyczne zarządzaniem personelem a umowa o pracę

  • 3.1 elastyczne formy zatrudnienia,
  • 3.2 cel elastycznego zarządzania personelem,
  • 3.3 elastyczne formy zarządzania czasem.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów